Čarobni turistički prsten

Čarobni turistički prsten

Šarganska osmica, Višegrad, kanjon Drine

Krenite na putovanje kroz predele nesvakidašnje lepote, očaravajuće prirode i savršenog mira!

Program:

UKOLIKO NA IZLET KREĆETE IZ PERUĆCA:
-Sastanak putnika  na jezeru  Perućac u 08.45h (dolazak sopstvenim prevozom), pregled dokumenata, ukrcavanje na brod.
-Isplovljavanje u 09.00h. Vožnja jednim od najdubljih kanjona u svetu, kanjonom reke Drine do Višegrada. Dolazak u Višegrad oko 12.30h, iskrcavanje. Obilazak Andrićgrada i starog mosta Mehmed-paše Sokolovića. Slobodno vreme u Višegradu.
-U 14.45h sastanak sa vodičem kod starog mosta i odlazak na železničku stanicu. Ukrcavanje u voz i u 15.00h nastavak puta vozom „Ćira“ ka Mokroj Gori sa usputnima pauzama u manastiru Dobrun i na stajalištu „Vojnik“.
-Dolazak na stanicu u Mokroj Gori u 17.15h. Organizovan transfer do Perućca. Očekivani dolazak u Perućac oko18.30h.
Kraj programa.

UKOLIKO NA IZLET KREĆETE IZ MOKRE GORE:
-Sastanak putnika  na glavnoj železničkoj stanici u Mokroj Gori u 10.00h (dolazak sopstvenim prevozom), ukrcavanje u voz.
-U 10.15h polazak voza „Ćira“ ka Višegradu sa usputnima pauzama na stajalištu „Vojnik“ i u manastiru Dobrun. Dolazak u Višegrad oko 12.30h, iskrcavanje. Obilazak Andrićgrada i starog mosta Mehmed-paše Sokolovića. Slobodno vreme u Višegradu.
– U 14.45h sastanak putnika na pristaništu u Andrićgradu, pregled dokumenata, ukrcavanje na brod. Isplovljavanje u 15.00h. Vožnja jednim od najdubljih kanjona u svetu, kanjonom reke Drine do Perućca.
-Dolazak u Perućac oko 18.30h. Organizovan transfer do Mokre Gore. Očekivani dolazak u Mokru Goru oko 19.45h.
Kraj programa.

Cena: 3.500,00 RSD

deca do 10 godina 3.000,00 RSD

 
Sledeći redovni polasci:

jul u avgust 2018.

 Aranžman obuhvata:
-vožnju brodom na relaciji Perućac – Višegrad, odnosno Višegrad – Perućac
-vožnju „Ćirom“ na relaciji Mokra Gora – Višegrad, odnosno Višegrad – Mokra Gora
-transfer od Mokre Gore do Perućca, odnosno od Perućca do Mokre Gore
-usluge vodiča

Aranžman ne obuhvata:
-individualne troškove
-ostale nepomenute usluge

Napomena:
-Odrasli državljani Republike Srbije mogu ploviti sa važećom ličnom kartom ili pasošem, a deca moraju posedovati pasoš i saglasnost roditelja ukoliko ne putuju sa oba roditelja.
-Rok za prijavljivanje je najkasnije 2 dana pre putovanja  uz obavezno dostavljenje ličnih  podataka: ime i prezime, JMBG i  broj važeće lične karte ili pasoša.
-Prevoz kućnih ljubimaca nije dozvoljen.
-Zbog uslova putovanja predviđena vremena dolazaka mogu varirati do 15 minuta.
-U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova agencija zadržava pravo otkaza izleta najkasnije 2 dana pre početka putovanja.
-Minimum za realizaciju programa 50 plativih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava pravo otkaza izleta najkasnije 2 dana pre dana realizacije.

Organizator programa  „Čiča Gliša“ d.o.o – T.A Taratours,
ul.Svetosavska br.80, 31250 Bajina Bašta, sa licencom OTP 242 od 12.02.2010.godine.
Važe opšti uslovi putovanja Turističke agencije Taratours.