Čarobni turistički prsten

Departure Date

Daily

Duration

po osobi

Views

3190

Maximum Seats

140

Redovni polasci za individualne goste

Šta program obuhvata?

Vožnju brodom
Vožnju vozom "Ćira"
Autobuski prevoz
Usluge vodiča

PREGLED PROGRAMA UKOLIKO NA IZLET KREĆETE IZ PERUĆCA:

08:45

Sastanak putnika na jezeru Perućac, pregled dokumenata, ukrcavanje na brod

Perućac je turističko naselje udaljeno od Bajine Bašte 13 km, na desnoj obali reke Drine. U neposrednoj blizini je velika brana hidrocentrale, odakle počinje jezero, dugačko 54 km, čiji se veličanstveni kanjon prostire sve do Višegrada.
09:00 - 12:30

Krstarenje kanjonom reke Drine do Višegrada

Kanjon Drine je jedan od najdubljih kanjona u svetu (na pojedinim mestima i do 1000 m). Već posle pola sata plovidbe ulazite u predeo koji krasi zelena boja vode i šumom obrasle litice koje spajaju vodu sa nebom. Trenuci provedeni u kanjonu su svakako, nesvakidašnji, nestvarni i neponovljivi.
12:30 - 14:45

Obilazak Andrićgrada i starog mosta Mehmed-paše Sokolovića, slobodno vreme

Na desnoj, a delom i levoj obali Drine, s obe strane Rzava, koji se tu uliva u Drinu, na istoku Bosne i Hercegovine, prostire se grad Višegrad. Najveću atrakciju ovog grada predstavlja most preko Drine, koji je Mehmed-paša Sokolović podigao 1571. godine, a koji je u svom romanu Na Drini ćuprija opisao Ivo Andrić za koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Od 2014. godine za posetioce je otvoren Andrićgrad, turistički kompleks, čiji je idejni tvorac režiser Emir Kusturica, a koji je inspirisan delima i likovima Ive Andrića. Grad je izgrađen od kamena i predstavlja mešavinu epoha i stilova koji su se smenjivali kroz istoriju ovog područja: vizantijski stil, otomanski period, renesansa, klasicizam.
14:45

Sastanak sa vodičem kod starog mosta i odlazak na železničku stanicu

Kraćom šetnjom kroz višegradske ulice stiže se na železničku stanicu u Višgeradu, mesto nastavka putovanja ka Mokroj Gori.
15:00 - 17:15

Vožnja Ćirom ka Mokroj Gori

Turistička pruga uskog koloseka je najatraktivnija turističko-muzejska železnica u Evropi i spominje se kao jedinstveno graditeljsko remek delo u svetu među prugama uskog koloseka. Povezivala je Beograd sa Sarajevom od 1925. do 1974. godine. Na putu od Višegrada ka Mokroj Gori voz pravi pauze manastiru Dobrun i na stajalištu „Vojnik“. Manastir Dobrun, u izvorima poznat kao Kruševo, nalazi se u živopisnom planinskom kraju na putu Višegrad –Užice, 12 km od Višegrada u klisuri reke Rzav. Posvećen je Blagoveštenju a podigli su ga župan Pribil i njegovi sinovi Stefan i Petar 1343. god.
17:15 - 18:30

Organizovan transfer autobusom do Perućca, kraj programa

Vožnja kroz Nacionani park Tara, nadaleko poznat po svom bogastvom biljnog i životinjskog sveta i netaknutoj prirodi. Završetak puta kod hidrocentrale, koja je uzrok nastajanja akumulacionog jezera Perućac. Stvaranje veštačke akumulacije nije narušilo iskonsku lepotu ovog kraja, već je dopunila turističku razglednicu Bajine Bašte.

PREGLED PROGRAMA UKOLIKO NA IZLET KREĆETE IZ MOKRE GORE:

10:00

Sastanak putnika na glavnoj železničkoj stanici u Mokroj Gori, ukrcavanje u voz

Mokra Gora je tipično planinsko selo, a od 2005. godine i park prirode. Selo na granici sa BiH, ušuškano između planina Tare, Zlatibora i Šargana. Predivni pejzaži, autentičan ambijent i nekoliko inetesantnih tačaka su razlog velikog broja gostiju ovde.
10:15 - 12:30

Vožnja Ćirom ka Višegradu

Turistička pruga uskog koloseka je najatraktivnija turističko-muzejska železnica u Evropi i spominje se kao jedinstveno graditeljsko remek delo u svetu među prugama uskog koloseka. Povezivala je Beograd sa Sarajevom od 1925. do 1974. godine. Na putu od Mokre Gore ka Višegradu voz pravi pauze na stajalištu „Vojnik“ i u manastiru Dobrun. Manastir Dobrun, u izvorima poznat kao Kruševo, nalazi se u živopisnom planinskom kraju na putu Višegrad –Užice, 12 km od Višegrada u klisuri reke Rzav. Posvećen je Blagoveštenju a podigli su ga župan Pribil i njegovi sinovi Stefan i Petar 1343. god.
12:30 - 14:45

Obilazak Andrićgrada i starog mosta Mehmed-paše Sokolovića, slobodno vreme

Na desnoj, a delom i levoj obali Drine, s obe strane Rzava, koji se tu uliva u Drinu, na istoku Bosne i Hercegovine, prostire se grad Višegrad. Najveću atrakciju ovog grada predstavlja most preko Drine, koji je Mehmed-paša Sokolović podigao 1571. godine, a koji je u svom romanu Na Drini ćuprija opisao Ivo Andrić za koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Od 2014. godine za posetioce je otvoren Andrićgrad, turistički kompleks, čiji je idejni tvorac režiser Emir Kusturica, a koji je inspirisan delima i likovima Ive Andrića. Grad je izgrađen od kamena i predstavlja mešavinu epoha i stilova koji su se smenjivali kroz istoriju ovog područja: vizantijski stil, otomanski period, renesansa, klasicizam.
14:45

Sastanak putnika na pristaništu u Andrićgradu, pregled dokumenata, ukrcavanje na brod

Od 2014. godine za posetioce je otvoren Andrićgrad, turistički kompleks, čiji je idejni tvorac režiser Emir Kusturica, a koji je inspirisan delima i likovima Ive Andrića. Grad je izgrađen od kamena i predstavlja mešavinu epoha i stilova koji su se smenjivali kroz istoriju ovog područja: vizantijski stil, otomanski period, renesansa, klasicizam.
15:00 - 18.30

Krstarenje kanjonom Drine od Višegrada do Perućca, kraj programa

Plovidba kroz rečni tok koji krivuda i prolazi kroz useke, uživanje u zelenoj boji koja odmara oči i unosi iskonski mir u dušu posmatrača. Završetak plovidbe kod hidrocentrale, koja je uzrok nastajanja akumulacionog jezera Perućac. Stvaranje veštačke akumulacije nije narušilo iskonsku lepotu ovog kraja, već je dopunila turističku razglednicu Bajine Bašte.
18:30 - 19:45

Organizovan transfer autobusom do Mokre Gore

Vožnja kroz Nacionani park Tara, nadaleko poznat po svom bogastvom biljnog i životinjskog sveta i netaknutoj prirodi.

Cena programa?

Odrasli: 3500 rsd

Deca do 10 godina: 3000 rsd

Način plaćanja:

  • gotovinski prilikom kupovine karata ili uplatom na žiro račun.

Napomena:

  • Odrasli državljani Republike Srbije mogu ploviti sa važećom ličnom kartom ili pasošem, a deca moraju posedovati pasoš i saglasnost roditelja ukoliko ne plove sa oba roditelja.
  • Rok za prijavljivanje je najkasnije 2 dana pre plovidbe uz obavezno dostavljenje ličnih podataka: ime i prezime, JMBG i broj važeće lične karte ili pasoša.
  • Prevoz kućnih ljubimaca nije dozvoljen.
  • Zbog uslova plovidbe predviđeno vreme dolazaka može varirati do 30 minuta.
  • U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova agencija zadržava pravo otkaza izleta najkasnije 2 dana pre početka putovanja.
  • Minimum za realizaciju programa 100 plativih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava pravo otkaza izleta najkasnije 2 dana pre dana realizacije.
  • Za manje grupe cena se posebno ugovara.

Galerija fotografija

Organizator programa „Čiča Gliša“ d.o.o – T.A Taratours,
ul.Svetosavska br.80, 31250 Bajina Bašta, sa licencom OTP 242 od 12.02.2010.godine.
Važe opšti uslovi putovanja Turističke agencije Taratours.